نمرات دانشجویان

اعلام نمرات دانشجویان مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر فردوس

روش تدریس اجتماعی 133
ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۳  کلمات کلیدی: کاردانی کودکان استثنایی
 
روش تدریس اجتماعی103
ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۳  کلمات کلیدی: کاردانی ابتدایی
 
روش تدریس اجتماعی123
ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۳  کلمات کلیدی: کاردانی ابتدایی
 
 
ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۳  کلمات کلیدی:

 

برای مشاهده نمرات روی

مشاهده یادداشت خصوصی 

کلیک کرده در قسمت کلمه عبور نام و فامیل مدرس مربوطه را به فارسی وارد کنید


 
ارتباط شناسی و تبلیغات
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱  کلمات کلیدی: کارشناسی امورتربیتی88
 
روابط انسانی در مدرسه
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱  کلمات کلیدی: کارشناسی امورتربیتی88
 
نهاد خانواده در اسلام و ایران
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱  کلمات کلیدی: کارشناسی امورتربیتی89
 
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام-امورتربیتی89
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱  کلمات کلیدی: کارشناسی امورتربیتی89
 
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام-ابتدایی89
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱  کلمات کلیدی: کارشناسی ابتدایی89
 
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام-رشته مطالعات اجتماعی
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱  کلمات کلیدی: مطالعات اجتماعی
 
مبانی جامعه شناسی
ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱  کلمات کلیدی: مطالعات اجتماعی